در برقی اتوماتیک و کرکره
ساخت و نصب کانال پلی یورتان
نمایندگی تفال
خرید اتو بخار
زودپز تفال
مرکز فروش توتون
خرید پیپ
تشك طبى
پرولين و تاثيرات آن در گياهان
درباره من
موضوعات
  موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
  نام کاربری :
  پسورد :

عضویت در سایت
  نام کاربری :
  پسورد :
  تکرار پسورد:
  ایمیل :
  نام اصلی :

نويسنده :محمد نيايي
تاريخ: ۲۱ شهريور ۱۳۹۶ ساعت: ۱۲:۲۰:۳۸

تاثيرات پروليني:

در پژوهش حاضر اثرات غلظت­هاي مختلف شوري در سطوح صفر، 75، 100، 150 ميلي­مولار كلريد سديم، جيبرليك اسيد (GA3) در سطح 05/0 ميلي­مولار و ساليسيليك ‌اسيد (SA) در سطح پنج ميكرومولار روي مقادير كلروفيل­هاي a، b و محتواي پرولين كلزا، واريته هايولا 401 و RGS مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه با افزايش ميزان شوري، مقادير كلروفيل­هاي a و b كاهش معني­داري يافت كه ميزان كاهش كلروفيل b در تمامي تيمارها بيشتر از كلروفيل a بود. مقدار كاهش كلروفيل در رقم RGS بيشتر از رقم هايولا 401 بود. كاربرد SA بر روي تيمارهاي مختلف شوري باعث افزايش معني­دار كلروفيل­هاي  aو b گرديد. كاربرد GA3 نيز در تيمارهاي 75 و 100 ميلي‌مولار شوري باعث افزايش معني­دار ميزان كلروفيل­هاي  aو b شد؛ در صورتي‌كه در تيمار 150 ميلي‌مولار اين افزايش مشاهده نگرديد و فاقد اثر بود. كاربرد همزمان GA3 وSA  نيز در دو  غلظت اول (75 و 100 ميلي‌مولار) اثر افزايشي و در غلظت بالا به‌دليل عدم عملكرد  GA3تأثير زيادي نداشت. با اندازه­گيري محتواي پرولين مشاهده شد كه شوري سبب افزايش معني­دار در ميزان پرولين در ريشه و برگ مي­گردد. كاربرد SA و GA3 باعث افزايش معني­دار محتواي پرولين تحت سه غلظت NaCl گرديد و اثر افزايشي اعمال شده در محتواي پرولين توسط SA بيشتر از  GA3مشاهده شد. كاربرد همزمان هر دو نيز باعث افزايش بيش از پيش محتواي پرولين در دو غلظت 75 و 100 ميلي­مولار گرديد. به‌نظر مي­رسد كه رقم هايولا 401 در مقايسه با رقم RGS توانايي بيشتري در مقابل استرس شوري از خود نشان مي­دهد. آلودگي هوا بر رشد و كيفيت درختان در فضاي سبز شهري تأثير بسزايي دارد، زيرا صدمات مزمني در اثر جذب مداوم آلاينده‌ها ايجاد مي‌شود. امروزه ايجاد فضاي سبز مناسب در مناطق شهري موجب كاهش صدمات زيان‌آور آلودگي‌هاي محيطي مي‌شود. اين پژوهش با هدف بررسي تأثير آلودگي هوا بر مقدار هيدرات­ هاي كربن و پرولين درخت چنار (Platanus orientalis L.) در سطح شهر اروميه انجام شد. براي اين منظور پنج پارك بوستان با درجه آلودگي متفاوت در سطح شهر اروميه در دو مرحله (مردادماه 92 و ارديبهشت‌ماه 93) مورد بررسي قرار گرفت. در هر پارك پنج‌پايه تقريباً همسال از اين‌ گونه انتخاب شدند. نمونه‌هاي برگ از هر پايه در سه مقطع ارتفاعي و از شاخه ­هاي بيروني برداشت شدند و مقدار پرولين و هيدرات­ هاي كربن در دو مرحله اندازه­ گيري شدند و ارتباط آن­ها با غلظت آلاينده­ هاي هوا شامل O3، NH3، SO2، CO و PM10 مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاكي از آن است كه در هر دو زمان مقدار هيدرات‌هاي كربن و پرولين گونه­ هاي مورد بررسي در مناطق آلوده بيشتر از منطقه شاهد بود. همبستگي مثبت هيدرات‌هاي كربن و پرولين با آلاينده‌هاي O3، NH3 و PM10 در هر دو مرحله (به‌جز همبستگي پرولين با NH3 در مرداد 92)، در سطح 1 درصد معني‌دار بود.

 

 

موضوع:
برچسب‌ها: پرولين،

[ ۱ ]
تاریخ امروز
پیوندهای روزانه
  لينكي ثبت نشده است
پیوندهای سایت
  لينكي ثبت نشده است
آمار بازدیدکنندگان
ابزارک هاى وبلاگ